T Ě H O T E N S T V Í


příprava na těhotenství
jsem těhotná
těhotenský průkaz
kouření a gravidita
alkohol a gravidita
drogy a gravidita
strava
těhotenské oblečení
těhotenství a zaměstnání
těhotenství a sex
těhotenství a pohyb


Neboli GRAVIDITA, neboli ČEKÁME DĚŤÁTKO, neboli MATEŘSTVÍ.

Budu se vám snažit co nejjednodušeji, ale současně i najvýstižněji popsat, co vás v tomto krásném a myslím i vzrušujícím období čeká.
Děťátko, které nosíte pod srdcem (jak se krásně říká), je zatím tajemná bytost, kterou nikdo nezná! A to ani vy - jako rodiče! Zatím ještě netušíte, bude-li to chlapeček nebo děvčátko, jaké bude mít vlásky, oči..... Většinou ještě ani nemáte pro děťátko jméno - "MOŽNÁ JEN PRACOVNÍ" - Cipísek, Amálka, Kulíšek, Medvídek, Květinka, Bobíšek,...
Zpočátku na vás nebude okolí nic pozorovat, ani vy sama (pokud se nevyskytnou některé nepříjemné komplikace jako např. zvracení.) nebudete nic cítit. Teprve postupem času se zvětšuje bříško, začnete posiťovat pohyby dítěte (mimochodem jde o tak nádherný zážitek, že se vám i po porodu po něm bude stýskat),až nakonec i vaše okolí bude vidět ženu, KTERÁ ČEKÁ DĚŤÁTKO.

Příprava na těhotenství

Být na těhotenství plně připravena je nesmírně důležité. Rozhodnutí MÍT DÍTĚ je jedno z nejzásadnějších, jaké ve svém životě učiníte. Dopad, který takové rozhodnutí bude mít na vaše tělo a na každodenní život bude OBROVSKÝ, avšak pro většinu lidí představa, že bude mít dítě, zdaleka překonává všechny tělesné potíže nebo problémy se změnou životního stylu.

1.
speciální gynekologické vyšetření není nutné, ale je vhodné lékařskou prohlídku absolvovat, abyste se ujistila, že máte v pořádku stěry z čípku (jakékoliv léčení abnormálních nálezů by mělo proběhnout pokud možno ještě před těhotenstvím.

2.
užívání léků, které předepsal jiný lékař (trpíte-li epilepsií, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, alergií, či jinými nemocemi, které vyžadují trvalé užívání léků) NEPŘESTÁVEJTE léky užívat, ale poraďte se se svým lékařem, zda-li léky, které užíváte, můžete užívat i v době těhotenství. Pokud ano pokračujte v užívání, pokud ne, pak vám lékař vymění léky za vhodný jiný preperát.

3.
ideální věk - pro těhotenství neexistuje ideální doba, v každém věku záleží na vašem zdravotním stavu, na zaměstnání a na partnerských vztazích.
Velmi mladé ženy - nebývají na mateřství a na požadavky, které před ně staví, duševně a citově připraveny.
Starší ženy nad 35 let zase mají větší riziko vzniku komplikací jako je např vysoký krevní tlak a je zde i zvýšené nebezpečí vzniku chromozomálních abnormalit jako např. DOWNŮV syndrom.

4.
kdy otěhotnět
Po potratu je sice otěhotnění možné již v nejbližším menstruačním cyklu, ale většinou trvá určitý čas, než se z takovéto události žena vzpamatuje. Všeobecně doporučujeme odstup 3 - 6 měsíců, záleží na okolnostech (jako je např. zdravotní stav ženy, příčina potratu,...)

Po porodu (tedy jak by měla být dlouhá doba mezi oběma potomky) záleží na mnoha faktorech (partnerské vztahy, zaměstnání, zdravotní stav), ale také i na představě obou partnerů.
Z medicinského hlediska se doporučuje roční odstup mezi těhotenstvími (ale jsou i autoři, kteří za ideální považují 2 - 3 roky), aby se zajistilo úplné zotavení ženy z předcházejícího těhotenství.

Po císařském řezu - císařský řez je břišní operace a zotavení z ní může trvat celé měsíce. Za minimální odstup se doporučuje také 1 rok.

Po očkování proti zarděnkám - injekci, kterou se očkuje, obsahuje malé množství inaktivovaného viru zarděnek, který tělo rozpozná jako cizorodý materiál a vytvoří proti němu protilátky. Ttento proces potrvá asi 3 měsíce, proto během této doby raději s otěhotněním počkejte.5.
užívání vitamínů - pokud máte vyváženou stravu, je velmi pravděpodobné, že s jídlem přijímáte i dostatečné množství vitamínů. Možnou výjimkou je KYSELINA LISTOVÁ (acidum folicum). Při nízkých hladinách tohoto vitamínu mohou vzniknout defekty NERVOVÉ SOUSTAVY. Je možné si tento vitamín zakoupit v lékárně. Pokud však kyselinu listovou v tabletách nebo vitaminových doplňcích užívat nechcete, zajistěte, aby se vaše strava skládala z potravin, které ji obsahují, např. z tmavě zelené listové zeleniny.

6.
jiná specializovaná vyšetření - např. plánované rentgenové vyšetření, extrakce zubů, ... - každému specialistovi hlaste, že se snažíte otěhotnět! Naplánuje vyšetření či ošetření na dobu při menstruaci nebo krátce po ní.

7.
předpis léků jiným lékařem - opět hlaste, že se snažíte otěhotnět či už jste těhotná, aby nedošlo k předpisu preparátu, který by mohl poškodit plod!


zpět nahoru

Jsem těhotná

K potvrzení těhotenství se nabízejí 3 možné způsoby:
1.
vyšetření moči - u nás běžně dostupné v každé lékárně za cenu mezi 20,- - 150 Kč. I názvy testů jsou velmi jednoduché -GRAVI TEST, BABY TEST, TĚHOTENSKÝ TEST,...

2.
speciální krevní vyšetření - doporučí jedině lékař, dokáže odhalit těhotenství již 2 týdny po početí.

3.
Vyšetření ultrazvukem.

JAKÉ JSOU PRVÍ PŘÍZNAKY TĚHOTENSTVÍ:
- vynechání jedné nebo několika menstruací
- ranní nevolnosti nebo zvracení(moho být i v jinou dobu)
- zvětšování nebo bolestivost prsou
- výrazná únava
- pocit mírné bolesti v podbřišku jakoby každou chvíli
  měla přijít menstruace
- často se dostavuje zácpa a plynatost
- některé ženy udávají časté nucení na močení
- některé pachy a chutě mohou být náhle vnímány jako
   nepříjemné
- mdloby,závratě
- říhání
- změny citů - radost, úzkost, náladovost, plačtivost

zpět nahoru

Těhotenský průkaz (TP)

Obdržíte jej při první těhotenské prohlídce.
NOSTE JEJ STÁLE U SEBE!
Obsahuje některé velmi důležité údaje o budoucí mamince a o průběhu těhotenství. Slouží nejen vašemu ošetřujícímu gynekologovi, ale v případě komplikací i všem ostatním lékařům. Jeho součástí je i záznam o vyšetření u zubního a praktického lékaře, případně internisty.

Nejčastěji používané zkratky, které nalaznete v TP:
TK - krevní tlak
PRIMIGRAVIDA - žena, která je poprvé těhotná
CI nebo CS - cervix index, cervix score
PPH - poloha plodu hlavičkou dolů
PPKP - poloha plodu hlavičkou nahoru
DS - děložní segment
PV - plodová voda
AS - akce srdeční
PM - poslední menses
TP - termín porodu
PP - první pohyby
MD - mateřská dovolená
VVV - vrozená vývojová vada

Kromě vyšetření vašim porodníkem (1x za 4 - týdnů) budete v určitých týdnech chodit i na odběr krve.
1) krevní obraz (k odhalení chudokrevnosti)
2) krevní skupina a Rh-faktor
3) k vyloučení příjice (syfylis)
4) k vyloučení hepatitidy B (žloutenka)
5) k vyloučení toxoplasmosy
6) k vyloučení HIV (AIDS)

V každé poradně provádíme:
- měření hmotnosti - měření TK (jeho vzestup může
   signalizovat onemocnění ledvin nebo PREEKLAMPSII
- vyšetření moči speciálním testovacím proužkem
   zjišťujeme přítomnost cukru (příznak cukrovky) a
   přítomnost bílkoviny(příznak zánětu močových cest
   nebo PREEKLAMPSIE).


zpět nahoru

Kouření a gravidita

Podezření, že kouření může být nebezpečné pro vývoj plodu bylo vzneseno již před 100 lety. Potvrdilo se , že růst plodu je přímo závislý na množství cigaret vykouřených matkou a nikoliv na fyzických dispozicích matky jako je věk, předtěhotenská hmotnost aj. To znamená, že větší množství cigaret vede k pomalejšímu růstu. Dítě se tak stává pasivním kuřákem.
Jako látka dobře rozpustná ve vodě i v tucích RYCHLE PRONIKÁ DO VŠECH TKÁNÍ, přičemž nejvyšší hladiny jsou dosaženy v mozku!
Nikotin také dobře proniká do mateřského mléka!
Nejvíce doloženým postižením plodu matek, které během těhotenství kouřily, je snížení porodní hmotnosti dítěte.
Rovněž výška dětí kouřících matek je v průměru o 1,5 cm nižší než výška dětí u nekouřících.
Děti kuřaček zůstávají v PODNORMÁLNÍ VÝŠCE I HMOTNOSTI AŽ DO 4 - 7 LET VĚKU!
Kouření je spojeno i se zvýšeným počtem spontánních potratů, mrtvě narozených dětí, předčasnými porody a vysokou perinatální úmrtností!
Kouření je také podezříváno, že může vyvolat chromozomální aberace a malformace (tedy vrozené vývojové vady) jako jeden z mnoha společně působících faktorů.
Kouření zanechává stopy na dětech ještě i dlouhou dobu po narození - děti matek kuřaček onemocní častěji - nejvíce zánětem průdušek a zápalem plic.
Novorozenci matek kuřaček mají hned po narození snížené dva parametry - otáčení hlavy a sací reflex.
Předpokládá se, že kouření působí prostřednictvím nitroděložní hypoxie = snížený přívod kyslíku! Pokusy ukázaly, že po vykouření 1 - 2 cigaret dochází k omezení dýchacích pohybů plodu a to až o 50% a to může trvat až 1 hodinu.


zpět nahoru

Alkohol a gravidita

Již ve starověkých textech najdeme varování před škodlivým účinkem alkoholu na těhotenství. Jednorázové požití nemá obvykle pozorovatelný účinek na plod. Naopak při pravidelném pití alkoholu existuje VELIKÉ RIZIKO, že se vám narodí děťátko, které bude mít nízkou porodní váhu a další trvalé následky, jako jsou poruchy vzhledu(zmenšení objemu hlavy, zkrácení víček, zmenšení očních štěrbin, široké nosní baze, úzký horní ret,..), zpomalení psychického vývoje a poruchy chování. Tyto charakteristické rysy označujeme jako FETÁLNÍ ALKOHOLOVÝ SYNDROM (FAS). U těchto dětí ihned po porodu můžeme pozorovat příznaky, které připomínají delirium tremens u dospělých a které ustupují až několik dní po porodu. Děti nemají zájem o příjem tekutin ani potravy, trpí neklidným spánkem, začínají později mluvit, jsou impulzivní, výbušné, zlostné, mají potíže s disciplínou, učením.


zpět nahoru

Drogy a gravidita

AMFETAMINY
Způsobují nižší porodní hmotnost.

HAŠIŠ(KONOPÍ)
Vyvolává předčasný porod, není vyřešeno riziko vrozených vývojových vad.

KOKAIN
Vyvolává předčasný porod, silné krvácení z placenty, nízkou porodní hmotnost.

EXTÁZE
dehydratace organismu, změny osobnosti, těžké krvácení z placenty

HEROIN A METADON
Vyvolává předčasný porod, dítě s nízkou porodní hmotností, zvýšený výskyt dvojčat, dítě po porodu trpí abstinenčními příznaky.

LSD
Vysoké mriziko samovolných potratů (až 45%), vrozené vývojové vady hlavně nervové soustavy a kostí.


zpět nahoru

Strava

Strava těhotné ženy musí obsahovat všechny látky potřebné pro vývoj plodu ( bílkoviny, cukry, tuky, vitaminy, minerální látky). Kvůli tomu, že jste těhotná, nemusíte dodržovat žádnou zvláštní dietu. Strava by měla být vyvážená a pestrá a kromě toho byste měla jíst pravidelně a často. Doporučujeme hlavně bílé maso, ryby, sýr, mléko, mléčné výrobky, vejce, luštěniny. Nezbytná je konzumace syrového ovoce a zeleniny. Vitamíny , minerály a stopové prvky jsou doplňovány formou tablet určených pro těhotné ženy. Tekutiny - nutno zvýšit jejich příjem! Dávejte přednost vodě před šumivými nápoji (mohou vyvolávat žaludeční nevolnost či zhoršovat pálení žáhy). Pití neomezujte ani tehdy, trpíte-li zadržováním tekutin (tedy objeví-li se otoky - nejčastěji na nohou.

VEGETARIÁNKY
Měly by jste doplňovat nedostatek aminokyselin obsažených v mase tím, že budete jíst směs rostlinných bílkovin přítomných v luštěninách, v ořeších, v tofu a celozrnném obilí! Vegetariánky trpí nejčastěji na chudokrevnost!
Tato kromě únavy může ovlivnit i vývoj plodu a váš celkový zdravotní stav (váš organismus se bude po porodu hůře vypořádávat s krvácením během porodu).
OBECNĚ
Budete se muset vyrovnávat s ohromným přísunem potravy, kterou vám budou dodávat vaše maminky a babičky se slovy:" teď musíš jíst za dva" nebo " no ty teda špatně vypadáš!"
Sama za sebe musím říct, že vyrovnávání se s horou potravin (žádnou nastávající babičku nechcete urazit) jde velmi těžko.
Ideální by bylo těmto "lákadlům" odolat. Silnější nátury odolají a budou mít i menší potíže po porodu s dosažením původní hmotnosti, jaká byla před porodem.
Ty trochu slabší mají jedinečnou příležitost vychutnat všechny oblíbené kalorické pochoutky a necítit se ani trochu provinile.
zpět nahoru

Těhotenské oblečení

Zde platí hlavní zásada - musí být pohodlné!
(Není nic horšího , než se natlačit do šatů, které škrtí v podpaždí a jsou těsné přes prsa nebo přes břicho!)

Během těhotenství vám bude pravděpodobně tepleji a budete se víc potit, proto je lépe dát přednost přírodním tkaninám - bavlna, vlna, len, které lépe odvádějí vlhkost.

KDY NAKUPOVAT? - postupně až se začne zvětšovat obvod bříška, tedy kolem 3. a 4. měsíce. Obleční nenakupujte najednou, ale postupně ve vhodné velikosti a tvaru a také s ohledem na roční období.

Velmi důležitou položkou těhotenského šatníku je PODPRSENKA. Musí dobře padnout a dostatečně zpevňovat. V těhotenství se prsa obvykle zvětší a mohou být značně oteklá a těžká. Bez správné podpory ochabnou. Volte materiály s větším obsahem bavlny, s širšími ramínky a s širším páskem pod košíčky.

ZAMĚSTNÁNÍ: zde bude zřejmě zapotřebí udržovat elegantnější šatník, než jaký stačí pro domácí a běžné použití, a zejména pokud existují požadavky na způsob oblékání. V tomto případě budete muset do oblečení trochu investovat.

KDE NAKUPOVAT: výběr oblečení je dnes poměrně slušný. Oblečení nalezneme v obchodních domech, specializovaných prodejnách, u zasilatelských firem.

BOTY -nejvhodnější jsou na nízkém podpadku s neklouzavou podrážkou.


zpět nahoru

Těhotenství a zaměstnání

Obecně platí - těhotenství není nemoc (tedy normálně probíhající těhotenství je zcela fyziologický stav).
Pro těhotnou ženu však NENÍ VHODNÁ TĚŽKÁ fyzická práce (nesmí zvedat břemena těžší než 5 kg).
Nesmí pracovat v noci, nesmí pracovat v prostředí s výskytem toxických látek, záření, nadbytku prachu, střídání tepla a zimy, při existenci vibrací, otřesů.
br>
zpět nahoru

Těhotenství a sex

Podle dnešních důkazů není důvod zákazu sexuální aktivity u NORMÁLNĚ probíhajícího těhotenství.
U těhotné ženy dojde k širokému rozsahu změn v sexuálních pocitech: může dojít k výraznému zvýšení nebo snížení touhy. Partner by měl respektovat přání ženy.
Sex se nedoporučuje v těch případech, kdy žena měla v minulosti potraty, předčasné porody.

Nebo se při právě probíhajícím těhotenství vyskytla vcestná placenta, krvácení, odtok plodové vody nebo podezření na něj.


zpět nahoru

Těhotenství a pohyb

Pohyb a cvičení jsou v těhotenství velmi důležité. Pohyb pomáhá udržovat tělesnou kondici, brání obezitě, dodává příjemný pocit z fyzické únavy.

Speciální cviky pro těhotné:
- cviky na posílení pánevního dna
- cviky na posílení svalů

Nejvhodnější cvičení je plavání.
KDY NAOPAK NECVIČIT:
- problémy v právě probíhajícím těhotenství - krvácení
- zvýšená teplota
- když se necítíte dobře
- je-li příliš teplé počasí
(pokud si nejste jistá , vždy se poraďte se svým ošetřujícím gynekologem)

Sporty, kterým byste se měla jako těhotná vyhnout:
- sporty které vyžadují intenzivní trénink
- sporty , kde je velké riziko poranění - lyžování, jízda na koni

VŽDY PLATÍ: chcete-li začít s něčím, co jste až dosud běžně nedělala, poraďte se nejdříve s odborníkem.
Pro ty těhotné , které dají raději na odborníka, doporučujeme cvičení v kurzech určených speciálně pro těhotnou maminku. V Olomouci máte dvě možnosti - MĚSTSKÉ LÁZNĚ a agenturu POMAD.


zpět nahoru