Všeobecné podmínky VIP programu.

Klient bere na vědomí, že VIP program není služba,
která obsahuje kvalitnější lékařské výkony či
kvalitnější vyšetřovací metody. Všem pacientům
našeho zařízení je vždy poskytovány maximální
lékařská péče a optimální vyšetřovací metody pro
stanovení diagnózy. Jedná se pouze o nadstandardní
přístup a servis pro klienta mimo ordinační hodiny
smluvně deklarované s jednotlivými pojišťovnami.

VIP program garantuje klientovi návštěvu lékaře
v přesně sjednaný čas a to pouze po předchozím
telefonickém objednání.

VIP program obsahuje použití jednorázových
plastových vyšetřovacích pomůcek, které nejsou
hrazeny ze zdravotního pojištění bez dalšího
doplatku

VIP program v žádném případě nezaručuje
přednostní právo na ošetření či vyšetření
v normálních ordinačních hodinách.

V akutních případech - nutnosti neodkladné
péče je možno sjednat návštěvu v normálních
ordinačních hodinách pouze telefonickým
objednáním na přesně určený čas.
Nelze vyžadovat přednostní ošetření při
osobní návštěvě v ordinaci během normálních
ordinačních hodin.

Kždý účastník programu VIP obdrží kartu se
svými identifikačními údaji, na která bude kontaktní
telefonické číslo pro objednání návštěvy,
telefonické číslo na mobilní telefon pro možnost
neodkladné konzultace mimo ordinační hodiny
a doba platnosti karty.

Mobilní telefon a možnost porady mimo ordinační
hodiny je limitován možnostmi radiokomunikační
sítě a pokrytí signálem a poskytovatel neručí za
jeho vždy bezchybný chod.

Na čísle mobilního telefonu nelze sjednávat
objednání návštěvy.

Klient VIP programu má v případě zájmu možnost
sjednat osobní přítomnost lékaře u svého plánovaného
výkonu v nemocničním zařízení.
Cena u malého výkonu je 1000 Kč a u operačního řešení
3000 Kč.

Cena VIP programu je paušální poplatek 1000 Kč na 12 měsíců a bude uhrazena předem buď v hotovosti či převodem na účet.

VIP - těhotenská péče

Je nadstandardní služba, jež není limitována účastí
ve VIP programu a může být využita samostatně.

Zdravotní řád vymezuje povinnou dispenzarizaci
v těhotenství a určuje počet kontrol v jednotlivých
obdobích normálně probíhajícího těhotenství.
Tyto kontroly jsou pochopitelně plně hrazeny
se zdravotního pojištění.

VIP těhotenství nabízí častější kontroly nad rámec
limitace zdravotním řádem a ZP a vždy se
sonografickým zobrazením plodu a jeho životních
funkcí, prosperity a možnosti lepší detekce odchylek
od normálního vývoje. (Zdravotní pojišťovny hradí
během těhotenství jen 2 screeningová vyšetření

VIP těhotenství garantuje klientovi návštěvu lékaře
v přesně sjednaný čas a to pouze po předchozím
telefonickém či osobním objednání

VIP program v žádném případě nezaručuje
přednostní právo na ošetření či vyšetření
v normálních ordinačních hodinách.

V akutních případech - nutnosti neodkladné
péče je možno sjednat návštěvu v normálních
ordinačních hodinách pouze telefonickým
objednáním na přesně určený čas.
Nelze vyžadovat přednostní ošetření při
osobní návštěvě v ordinaci během normálních
ordinačních hodin.

Součástí tohoto programu je také možnost
individuální konsultace či porady mimo
ordinační hodiny na mobilním telefonním čísle.
Tato služba je limitována možnostmi radiokomunikační sítě

Cena této služby je 5000 Kč od I.Trimestru těhotenství a bude uhrazena předem buď v hotovosti či převodem na účet.

VIP těhotenství s osobní přítomností Vašeho
lékaře u porodu - cena 7000 Kč. Poskytovatel
garantuje, že v případě neočekávaných či
technických obtíží, znemožňujících jeho osobní
přítomnost, bude rozdíl 2000 Kč navráceno zpět klientovi.
© 2002 SPEA s.r.o., MUDr. Schubertová